Закрити
Українська література (10 клас)
25 Липня 2005, 00:00 , Переглядів: 9689
FacebookTwitterLivejournal
Українська література (10 клас) Фото: shkolyar.com.ua Українська література (10 клас)

У підручнику чітко висвітлено внутріпредметні та міжпредметні зв'язки що формує на їх основі інтегративні уявлення про навколишній світ і його закономірності, літературознавчі та художні картини світу, сучасний стиль мислення.

Петро Хропко "Українська література"

підручник для 10 класу середньої загальноосвітньої школи

  1. Науковість викладу навчального матеріалу

Навчальний матеріал повністю відповідає сучасному трактуванню і науковому тлумаченню, висвітлюючи в підручнику сучасний стан розвитку не тільки українського, а й світового літературознавства, ознайомлюючи із творчим доробком і внеском у світову літературу видатних українських митців-літераторів кінця ХІХ - першої третини ХХ ст.ст.

У підручнику розкрито досягнення української літератури та її ролі у світовому прогресі людства, ознайомлено з доробком українських літературознавців кінця ХІХ - першої третини ХХ ст.ст.

  1. Формування світогляду

Літературознавчі статті, які вміщено в підручнику, формують філософсько-світоглядні погляди десятикласників, виробляючи в них ціннісне ставлення до життя, його сенсу, розкриваючи основні засади та наукові принципи розвитку української літератури ХІХ - першої третини ХХ ст.ст., формуючи методологічні знання, ознайомлюючи з методами пізнання та формами літературознавчої діяльності.

У критичних статтях розкрито причинно-наслідкові соціальні, громадські, політичні зв'язки, взаємозв'язок явищ і процесів у літературі, суспільстві, пізнанні світу.

У підручнику чітко висвітлено внутріпредметні (взаємозв'язок української літератури {VIII ст. з українською літературою ХІХ - першої третини ХХ ст.ст.) та міжпредметні зв'язки (зарубіжна література, історія України та всесвітня історія, географія, художня культура, українознавство, музика, образотворче мистецтво, психологія, етика й естетика), що формує на їх основі інтегративні уявлення про навколишній світ і його закономірності, літературознавчі та художні картини світу, сучасний стиль мислення.

  1. Виховний потенціал навчального матеріалу

Критичні літературознавчі статті видатного українського діяча П. Хропка позитивно впливають на моральне виховання десятикласників, формуючи етичні норми та гуманістичні ціннісні орієнтації, виховуючи в душах учнів громадянську позицію, патріотичні почуття, соціальну активність і відповідальність, толерантність у міжнаціональних відносинах.

Аналіз літературних творів українських митців ХІХ - першої третини ХХ ст.ст. формує екологічні погляди школярів, спрямовуючи їх на дбайливе ставлення до природи, відповідальність за її збереження й охорону.

Критичні статті на політичні, суспільні та громадські теми виховують правову культуру десятикласників, розвиваючи їх демократичну правосвідомість.

Докладний розбір художніх творів, прозових і поетичних, допомагає у вихованні естетичної культури сприйняття дійсності, формуючи почуття прекрасного та естетичних ідеалів.

Критичні статті на суспільні та громадські теми виховують свідоме ставлення до праці, дисциплінованості, здатності учнів до безпечної життєдіяльності в сучасному високотехнологічному суспільстві.

  1. Розвивальний ефект навчального матеріалу

Навчальний матеріал прогресивно впливає на мотивацію навчальної діяльності десятикласників, розвиваючи інтерес до даного предмета, пізнавальні здібності учнів, спонукаючи їх до творчої діяльності, продуктивного мислення, формуючи інтелект і логічне мислення школярів, впливаючи на емоційну сферу формування особистості, розвиваючи психомоторику десятикласників, формуючи в них практичні вміння та навички: у підручнику, крім критичних літературознавчих статей, вміщено запитання та завдання до кожного розділу, список рекомендованої літератури, словник літературознавчих термінів, хронологічну канву українського літературного життя ХІХ - першої третини ХХ століть.

  1. Дидактична досконалість навчальної книги

Підручник відповідає навчальній програмі, за винятком критичної статті щодо твору І. Франка "Перехресні стежки", який нещодавно введено до шкільної програми.

Навчальний матеріал викладено системно та логічно, вдало структуровано його зміст, послідовно подано теми.

Навчальний матеріал подано доступно для десятикласників достатнього та високого рівня розвитку, але для учнів низького та середнього рівня він не сприймається.

Даний підручник забезпечує наступність у вивченні української літератури (взаємозв'язок літератури XVIII (9 клас) - XIX (10 клас) ст.ст.), враховуючи готовність учнів засвоїти навчальний матеріал на запропонованому рівні.

Підручник відповідає принципам розвивального навчання, втілюючи адекватну йому технологію навчання через евристичні запитання та завдання, список рекомендованої літератури, словник літературознавчих термінів і хронологічну канву.

Даний підручник, на жаль, не забезпечує наочність викладу навчального матеріалу: ілюстрацій зовсім немає, а невеличкі портрети українських митців зображено в чорно-білому варіанті.

У навчальному матеріалі частково відтворено засади диференційованого підходу до навчання десятикласників: зміст критичних статей, евристичних запитань і завдань зрозуміло лише учням достатнього та високого рівня розвитку.

Даний підручник можна використовувати у комплексі із хрестоматією для 10 класу та тематичними тестами-зошитами для 10 класу (Харківське видання).

  1. Методичне забезпечення

Підручником здійснено функції керування навчально-пізнавальною діяльністю школярів: наявність методичного апарату забезпечує організацію самостійної роботи десятикласників (достатній і високий рівні), надає їм можливості самостійно оцінити досягнутий рівень засвоєння навчального матеріалу: методично продумано запропоновані евристичні запитання та завдання, зміст словника літературознавчих термінів, хронологічну канву українського літературного життя ХІХ - першої третини ХХ стст. Але, на жаль, немає відповідних завдань для учнів низького та середнього рівнів розвитку, бо стилістика та зміст даного підручника ними майже не сприймаються, тому із запропонованими завданнями такі школярі не можуть впоратися.

Ілюстративного матеріалу немає.

Зміст відповідає наявним засобам і матеріальній базі навчання української літератури.

  1. Ергономічні показники

Підручник виконано поліграфічно якісно, але немає наочно-ілюстративного матеріалу.

Санітарно-гігієнічні вимоги майже задоволено: чорно-білі портрети митців (тьмяні кольори), підручник заважкий.

Книгу оформлено естетично: на твердій палітурці зображено головних героїв актуальних українських літературних творів таких вдатних митців, як: Панас Мирний ("Хіба ревуть воли, як ясла повні?°), Іван Франко ("Мойсей"), Ольга Кобилянська ("Людина"), які позитивно впливають на патріотичний і громадянський розвиток десятикласників, формуючи в них етичні й естетичні смаки, любов до праці та збереження природного багатства Батьківщини.

Обговорення (1)
Cataloniec 09 Грудня 2010, 15:19
як ним користуватися
Видалити Відміна
Забанити Відміна