Закрити
Українська література (6 клас)
25 Липня 2005, 00:00 , Переглядів: 8400
FacebookTwitterLivejournal
Українська література (6 клас) Фото: kinootziv.com Українська література (6 клас)

Щодо філософсько-світоглядної підготовки учнів, підручник позитивно впливає на вироблення в них ціннісного ставлення до життя, його сенсу, вмістивши твори на родинно-побутову та соціально-побутову тематику.

О.М. Бандура, Є.М. Кучеренко "Українська література"

підручник для 6 класу середньої загальноосвітньої школи

  1. Науковість викладу навчального матеріалу

Навчальний матеріал у теорії літератури для 6 кл. повністю відповідає сучасному трактуванню і науковому тлумаченню. У підручнику вміщено літературні твори українських митців XIX-XX ст.ст., а також - фольклорні твори за програмою 6 класу, але частково - немає жниварських пісень: "Ой рано, рано женчики встали", "Жніте, женчики, жніте", "Нуте, нуте до межі", "Сидить ведмідь на коні", "Котився віночок по полю"; колядок: "Як ще не було початку світу", "Ой рано, рано кури запіли", "Були люди невірнії", "Ой пане господару, на твоїм двору...", "Ой над Дунаєм, над бережком"; щедрівок: "За сіньми, сіньми та за новими", "Ой у нашого господарика", "Я щурик, Петрик, дайте вареник"; веснянок: "З-за гори, з-за високої", "Ой ти, соловейку, ти ранній пташку", "Весно, весно, що ти нам принесла?"; історичної пісні "Чи спиш, чи чуєш, пане господарю?".

Підручник достатньо ознайомлює із творчим доробком літературних митців України ХІХ-ХХ ст.ст.

  1. Формування світогляду

Щодо філософсько-світоглядної підготовки учнів, підручник позитивно впливає на вироблення в них ціннісного ставлення до життя, його сенсу, вмістивши твори на родинно-побутову та соціально-побутову тематику.

Розділи із теорії літератури розкривають основні засади та наукові принципи даного предмета: формують методологічні знання, ознайомлюють з літературними методами та формами пізнання і діяльності.

Літературні твори розміщено так, що вони послідовно розкривають причинно-наслідкові зв'язки, взаємозв'язок явищ і процесів у природі, суспільстві, пізнанні світу.

У теоретичних і творчих розділах достатньо висвітлено внутріпредметні (зв'язок літератури 5, 6, 7 класів) і міжпредметні (українська мова - лексикологія, фразеологія, морфологія, синтаксис, орфографія; зарубіжна література - теорія літератури; художня культура й українознавство - звичаї та обряди українців; образотворче мистецтво - портрет, пейзаж; музика - фольклорні твори, опис предмета, натюрморт, інтер'єр; історія - розвиток України в ХІХ-ХХ стст.; географія - природа і клімат України) зв'язки, формуючи на їх основі інтегративні уявлення про навколишній світ і його закономірності.

Завдяки літературним творам видатних українських класиків сформовано художню картину світу, сучасний, актуальний стиль мислення.

  1. Виховний потенціал навчального матеріалу

На літературному матеріалі підручника формуються моральне виховання учнів, етичні норми та гуманістичні ціннісні орієнтації.

Літературні твори збагачено національною тематикою, що виховує в учнів громадянську позицію, патріотичні почуття, соціальну активність і відповідальність, толерантність у міжнаціональних відносинах.

Використання багатих пейзажів у літературних творах формує екологічне виховання, спрямовує школярів на дбайливе ставлення до природи, відповідальність за її збереження та охорону.

Історичні твори виховують правову культуру, розвивають демократичну правосвідомість.

Описи природи та зовнішності дійових осіб у дібраних творах розвивають естетичну культуру сприйняття дійсності, формують почуття прекрасного й естетичні ідеали.

Національні літературні твори, за українськими звичаями й обрядами, виховують свідоме ставлення до праці, дисциплінованості, здатності учнів до безпечної життєдіяльності в сучасному високотехнологічному суспільстві.

  1. Розвивальний ефект навчального матеріалу

Літературні твори, що розміщено в даному підручнику, позитивно впливають на мотивацію навчальної діяльності учнів, розвиваючи національний інтерес до української літератури, пізнавальні здібності учнів, спонукаючи їх до творчої діяльності, продуктивного мислення (учні самостійно аналізують літературні твори за допомогою запитань, які розміщено після текстів).

Літературний матеріал має актуальну здатність розвивати творчий інтелект і логічне мислення шестикласників, впливаючи на емоційну сферу формування особистості.

Зміст даного підручника активно розвиває психомоторику учнів, формуючи у них практичні вміння та навички (запитання щодо аналізу літературних творів і теоретичних розділів, завдання щодо закріплення і повторення знань про засоби виразного читання, щодо мистецтвознавства, фоторепродукції картин відомих українських художників супроводжуються відомостями про митців і запитаннями щодо розуміння даного твору мистецтва.

  1. Дидактична досконалість навчальної книги

Літературний матеріал даного підручника частково відповідає навчальній програмі з літератури для учнів 6 класу: немає деяких фольклорних творів - їх зазначено вище.

Інший літературний матеріал подано системно та логічно щодо його викладу, вдало зіструктурувавши зміст, послідовність вивчення розділів - тем.

Літературний матеріал подано доступно, зміст відповідає віковим можливостям учнів і нормам навчального часу, забезпечуючи наступність у навчанні, враховуючи готовність учнів до засвоєння навчального матеріалу на запропонованому рівні.

Літературний зміст відповідає принципам розвивального навчання, втілюючи адекватну йому технологію.

Частково забезпечено наочність викладу навчального матеріалу, недостатньо ілюстративного матеріалу.

У підручнику відтворено засади диференційованого підходу до навчання учнів: розміщено запитання і завдання щодо літературних творів і розділів із теорії.

Даний підручник можна використовувати в комплекті із хрестоматією з української літератури для 5-7 класів, тематичними зошитами-тестами (Харківське видання).

  1. Методичне забезпечення

Підручником здійснено функції керування навчально-пізнавальною діяльністю учнів. Наявність методичного апарату забезпечує організацію самостійної роботи шестикласників (запитання, завдання, літературні вправи, схеми, фоторепродукції), що надає учням можливість самостійно оцінити досягнутий рівень засвоєння навчального матеріалу, бо запропоновані запитання, завдання, літературні вправи, схеми та фоторепродукції дібрано методично продумано з максимальною достатністю та досконалістю.

Ілюстративний матеріал методично ціннісний, різноманітний, але його не достатньо, хоча багато ілюстрацій розміщено щодо розвитку логічного мислення та естетичної культури школяра.

Зміст підручника частково відповідає наявним засобам і матеріальній базі навчання предмета (зазначено вище).

  1. Ергономічні показники

Підручник поліграфічно виконано не дуже якісно: папір поганого сорту, через що книга швидко рветься на сторінках і палітурці. Наочно-ілюстративний матеріал виготовлено якісно.

Санітарно-гігієнічні вимоги задоволено частково: неякісний папір.

Книгу оформлено естетично: ілюстрації, котрі зображено на палітурці, відбивають національний колорит українців, історичний розвиток Батьківщини, її звичаї й обряди.

Обговорення (6)
Самоучка 01 Грудня 2009, 18:50
smiley smiley smiley smiley smiley :roll :p 8) ]:-> :'smiley smiley [img] [img]
Самоучка 01 Грудня 2009, 18:50
smiley smiley smiley smiley smiley :roll :p 8) ]:-> :'smiley smiley [img] [img]
Самоучка 01 Грудня 2009, 18:50
smiley smiley smiley smiley smiley :roll :p 8) ]:-> :'smiley smiley [img] [img]
Самоучка 01 Грудня 2009, 18:50
smiley smiley smiley smiley smiley :roll :p 8) ]:-> :'smiley smiley [img] [img]
Самоучка 01 Грудня 2009, 18:50
smiley smiley smiley smiley smiley :roll :p 8) ]:-> :'smiley smiley [img] [img]
Katynuk.97 27 Березня 2010, 11:56
дизайн- те що треба!!! smiley smiley smiley smiley smiley smiley
Видалити Відміна
Забанити Відміна